Gün: 9 Nisan 2024

Sporda Sosyal Adalet Eşitsizliklerle Mücadelede Sporun Rolü

Spor, sadece bir rekabet ve eğlence aracı değil, aynı zamanda toplumsal değişim ve sosyal adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Eşitsizliklerle mücadelede spor, insanların birbirleriyle iletişim kurmalarını, hoşgörüyü ve kardeşliği geliştirmelerini sağlar. Bu makalede, spordaki sosyal adalet kavramının eşitsizliklerle mücadeledeki rolünü ele alacağız. Spor, ırk, cinsiyet, etnik köken veya sosyoekonomik